បានគ្របដណ្ដប់គ្រប់ផ្នែក S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

បានគ្របដណ្ដប់គ្រប់ផ្នែក

បានគ្របដណ្ដប់គ្រប់ផ្នែក

បានគ្របដណ្ដប់គ្រប់ផ្នែក វាប្រើសំរាប់តំលើងប្រពន្ធអេឡិចត្រូនិច ខាងក្នុង និងខាងក្រៅអគារ ។ វាមានលក្ខណះ ជាប់ធាន់សំរាប់រាល់គ្រប់ស្ថានការជាមួយនឹងសំភារះស្ដង់ដារ ។ ផ្ទៃថ្នាំកូត និងការជំរុញចុះក្ដៅ ឬក៏ការបាញ់ម្ស៉ៅពណ៍ប៉ូលីកូត្តើ

Cover Straight Section

Cover Straight Section
The Cover Straight Section is used for installing electrical system both indoor and outdoor building. It is durable for all condition with standard material. Coating surface with hot-dip galvanization or spraying polyester powder color.

 

THIS IS ADVERTISING AT AEC GATEWAYS.S.M. INDUSTRY CO., LTD.


S.S.M ឧស្សាហកម្ម ជាចំបងផ្ដោតទៅលើការចំណាយរបស់សហគ្រាសឯកជន ដោយការវិនិយោគទៅលើគម្រោងជាច្រើនដូចជា បន្ទះថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ ពីពន្លឺព្រះអាទិត្យ ។ ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនរបស់យើងខ្ញុំ បានឈានមុខគេក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម click here គ្រឿងបន្លាសផ្សេងៗ ដែលមានដូចជា គ្រឿងធ្នើដាក់ឥវ៉ាន់ កោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យ ល ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបានផ្ដល់នូវសេវាកម្ម សំរាប់រាល់តម្រូវការរបស់អតិថិជន ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រង និងវិស្វករសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពខ្ពស់ដែលមានមុខជំនាញខាងផ្នែក វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ ។ រោងចក្ររបស់យើងខ្ញុំ មានម៉ាស៊ីនដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់សំរាប់ការផលិត ផលិតផលតាមស្ដង់ដា ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមទស្សនារោងចក្រយើងខ្ញុំ ឬក៏មើលរាល់គំរូផលិតផលរបស់យើងខ្ញុំ សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ssmindustry.com
CABLE-LADDER, Hanger-Fitting, STACKING-PALLE, Trimple-Caywise
ខ្សែជណ្ដើរ, ប្រអប់ព្យួរ,ធ្នើដាក់ឥវ៉ាន់ , Triple Caywise.


S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.


S.S.M. INDUSTRY is primarily focused on expanding the private sector enterprise by investing in alternative energy projects such as solar panels from waste. Our company is currently the leading industrial accessories and spare parts manufacturer such as wire racks, solar cell structure series, and so on. We provide service as the needs of customers. We have excellent quality management and engineer team specializing in computer design. Our factory contains high performance machinery for manufacturing standard products. If you would like to visit the factory or view our product samples, you can visit our website: www.ssmindustry.comCONTACT US


S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.


12/39 Moo. 10 Pao in Project, Soi 6, Khlongkhoi, Pakkret, Nontaburi 11120 Thailand.


TEL : +662 150 6672, +668 1633 9720 +668 8003 6078


EMAIL : awron_345@hotmail.com, sales_ssm@hotmail.com


WEBSITE : ssm.aecgateway.com,www.ssmindustry.com,ssmindustry.brandexdirectory.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *